בקרת איכות בעסק

בקרת איכות – לא רק במפעלים

 Checking the color.מר ביקורת וגברת איכות נפגשו במועדון
הוא כמעט אמר לה ש…
אבל הוא לא אמר…
והיא לא ידעה…
נו, איך תדע?
הוא לא אמר…
(פרפראזה על השיר: אדון כמעט וגברת כבר)

כשאני שואלת בעלות עסקים איך הן עושות בקרת… להמשך קריאה